Maali sivellään puun syiden suuntaisesti tasaisin vedoin. 16.6.2013